Jak plynul čas

První zmínky o bytostech s magickými schopnostmi se datují až do dob, kam jen sahá paměť Člověčiny. V průběhu staletí Starého věku se mezi Člověčinou a magickými bytostmi vytvořila mnohá přátelství, která přetrvala i ty nejtěžší zkoušky. I proto bylo dlouhou dobu záhadou, proč z ničeho nic pro Člověčinu přestal existovat magický svět. Nebylo ani jasné, zda magie zmizela trvale ze světa, nebo se pouze ukryla před zraky Člověčiny. V ten den, kdy se tak stalo, skončil Starý věk magie. Postupem času Člověčina na tento svět zapomněla. Nastala doma Temného věku, o kterém toho není moc známo.
Nový věk se datuje od chvíle, kdy dva čarodějové uzavřeli v Hoře kouzel tajnou dohodu. Stalo se tak téměř před tisící lety, kdy čarodějové získali do svého vlastnictví dvě tajemné knihy ukrývající veškerou magii.


Zjevení Černosmrtců aneb brána do Světa za horizontem!!!

Jedna legenda praví, že každý, kdo je spatří, do několika dnů zhyne v krutých bolestech. Jiná zase, že pokud se Čeronosmrtci dotknou těla bez života, část jejich duše do něj přejde a dojde k zmrtvýchvstání. Ať je pravda to, nebo to, jisté je jen jedno. Jsou tvorové, kteří se již dlouhá staletí snaží najít tajnou bránu, která propojuje jejich svět s tím naším.

Klečel nad otevřenou černou knihou a temným, člověčině nesrozumitelným jazykem, cosi četl. Z jeho krvavých úst vycházela slova Černé magie, která v sobě nesla cosi zlověstného. Věděl, že možná konečně našel to, po čem dlouhé týdny pátral. Vedle jeho černého pláště leželo nehybné tělo tvora, který svým zjevem připomínal skřeta. Odhalená kostěná ruka prozrazovala, že v tomto těle již není žádný život.

Po několika minutách, co odříkával kletbu z knihy, se kousek od něj začalo dít něco podivného. Zem se začala pomalu měnit v černou mlhu, která po chvíli pohltila celé okolí. V tom se kousek od mrtvolného těla skřeta zjevila velká černá bytost s dlouhými pařáty. Naklonila se, sáhla mrtvému skřetovi na čelo ... Oči umrlce zažhnuly a jeho mrtvolné srdce začalo bít.

Márvel vstal, zabouchl knihu a z jeho úst vyšel skřek, který musel být slyšet v celém, nocí zahaleném, lese. To mohlo znamenat jediné. Našel to, po čem pátral. Legenda nelhala!!!

Jestli máte pro strach uděláno a chcete si opravdu vyzkoušet, jaké to je v noci potkat nestvůru, stačí přijet. Těšíme se na Vás.

Pozn.: Úvodní legenda k horovým táborům 2016.

Datováno: Nový věk / Čarorok: 995 / Cyklus Temnoty / 15 den cyklu

Videa