Jak plynul čas

První zmínky o bytostech s magickými schopnostmi se datují až do dob, kam jen sahá paměť Člověčiny. V průběhu staletí Starého věku se mezi Člověčinou a magickými bytostmi vytvořila mnohá přátelství, která přetrvala i ty nejtěžší zkoušky. I proto bylo dlouhou dobu záhadou, proč z ničeho nic pro Člověčinu přestal existovat magický svět. Nebylo ani jasné, zda magie zmizela trvale ze světa, nebo se pouze ukryla před zraky Člověčiny. V ten den, kdy se tak stalo, skončil Starý věk magie. Postupem času Člověčina na tento svět zapomněla. Nastala doma Temného věku, o kterém toho není moc známo.
Nový věk se datuje od chvíle, kdy dva čarodějové uzavřeli v Hoře kouzel tajnou dohodu. Stalo se tak téměř před tisící lety, kdy čarodějové získali do svého vlastnictví dvě tajemné knihy ukrývající veškerou magii.


Cesta do Země trpaslíků aneb návrat draka Hnědotrnce

Byl již dlouhé dny na cestách a jeho kroky směřovaly k jasnému cíli. Kráčel vysokými ledovými horami, jejichž vrcholky se dotýkaly nebes. Země, do které vstoupil, byla daleko za hranicemi známých zemí Čaroříše. Podle pradávné smlouvy se tato země nikdy nesmí objevit v mapách a nikdy nesmí být odhalena člověčině. Jsou v ní totiž ukryty poklady tak vzácné, že z toho jde hlava kolem a že by člověčinu zbytečně pokoušely. A jak víme, člověk je tvor hamižný a pro zlato mnohdy ztratí rozum. Poklady stráží poněkud nevrlí tvorové, kteří svým vzrůstem připomínají spíše pidilidi. Nenechte se ale mýlit, v jejich hrudi bije srdce bojovníků a dostat se s nimi do křížku není vůbec dobré. Na druhou stranu, pokud jim projevíte úctu, mohou být nejlepšími přáteli.

Na konci své pouti stanul Čaroděj před obří horou, která nebyla tím, čím se zdá. Jedno máchnutí hůlkou a před ním se objevil úzký vchod do temné skalní komnaty. Zápach, který se z ní linul, nevěstil nic dobrého. Udělal pár kroků a zmizel ve skalní stěně. Dlouhé minuty stál bez hnutí a bez jediného slova. Už tušil, že dávno není sám. Zvedl hůlku, jako by se chystal k boji.V tom se těsně před ním zjevily dvě velké oči. Oči tvora, kterého již tisíc let nikdo nespatřil. Z jeho tlamy pak vyšla slova, jejichž význam chápali jen oni: „Svůj dluh jsem splatil čaroději, teď jsi na řadě ty“.

Pozn.: Úvodní legenda k fantasy táborům 2016.

Datováno: Nový věk / Čarorok: 995 / Cyklus Vzkříšení / 15 den cyklu

Videa