Čarorok: 999 / Cyklus Vzkříšení / 45. den cyklu

Kouzelnické pomůcky

Kouzelnické pomůcky Vám umožní bezpečné výpravy do Prapodivnotvůrie. Bez nich byste toho moc nedokázali. Pokud se je naučíte dobře používat, můžete se dokonce vydat na ta nejnáročnější výpravy, které by byly bez nich zhola nemožné. Dobře je opatrujte, protože je máte pouze zapůjčené od Bělovouse a toho by rozhodně nepotěšilo, pokud byste je poničili.

To, jak která pomůcka na kterou bytost působí, je zcela individuální. Hlava medúzy některé bytosti téměř zahubí, jiné jen mírně zpomalí. I to Vám ale může dát potřebné vteřiny k útěku. Vše záleží hlavně na rozdíĺu Magické síly dané bytosti, která určuje sílu magie kolem ní a na Magické síle pomůcky. Čím větší rozdíl, tím větší vliv má pomůcka na bytost. Pokud je Magická síla pomůcky větší než Magická síla bytosti, jisto jistě bude mít na tvora extrémní vliv. Na to dbejte především u pomůcek určených k zahánění bytostí.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak každá pomůcka byla stvořena určitým typem Magické síly. Proto působí jen na bytosti, které byly někdy vystaveny stejné Magické síle. Například Pekelný bič byl stvořen pomocí pekelné magie, proto působí jen na bytosti, jejichž noha někdy vstoupila na pekelnou půdu. Jestli s ním budete bušit například do Baby Jagy, nic nezmůžete. Jednoduché ne?

x

Plášť neviditelnosti

Magická síla: 11

Účinek na:

Mnohdy je zapotřebí se nepozorovaně proplížit kolem bytostí, které nemají moc člověčinu v lásce. K tomu je ideální Plášť neviditelnosti. Stačí si jej přehodit přes hlavu a můžete vyrazit. Pozor ale, pořád jste slyšet, tak velmi potichu. Pod plášť se může ukrýt i více jedinců. Důležité je pod ním být alespoň do pasu. A ne, že ho oslintáte. Jsou bytosti, které Vás odhalí i pod pláštěm, tak si dejte velký pozor.

Videa